Wydawnictwo NAMISLAVIA
STRONA GŁÓWNA

O WYDAWNICTWIE

NOWOŚCI

OFERTA HANDLOWA:
--- WIDOKÓWKI
--- KSIĄŻKI
--- MAPY

ZAPOWIEDZI

KONTAKT
I ZAMÓWIENIA
ZAPOWIEDZI

w przygotowaniu...

R. Majcher: Kronika gminy Wilków Namysłowski do roku 1945 [w opracowaniu redakcyjnym]

R. Majcher: Kronika gminy Domaszowice do roku 1945 [w opracowaniu redakcyjnym]

Bartłomiej Porzucek: Powiat namysłowski w latach 1945-1947 – problemy zarządzania i zagospodarowania [przygotowane do druku, poszukiwania sponsorów]

Krystyna Koziara: Szkolnictwo muzyczne w Namysłowie w latach 1945-1978 [przygotowane do druku, poszukiwania sponsorów]