Wydawnictwo NAMISLAVIA
STRONA GŁÓWNA

O WYDAWNICTWIE

NOWOŚCI

OFERTA HANDLOWA:
--- WIDOKÓWKI
--- KSIĄŻKI

ZAPOWIEDZI

KONTAKT
I ZAMÓWIENIA
Autor: Zespół autorski pod kierunkiem Małgorzaty Iwanyszczuk

Tytuł: Księga pamiątkowa Jubileuszu 60-lecia Zespołu Szkół Rolniczych im. Tadeusza Kościuszki w Namysłowie

Opis fizyczny: 29,5x20,5 cm, 146 stron (w tym cztery wielobarwne), oprawa miękka

Wydawca: Namislavia, Namysłów

ISBN: 978-83-60537-06-0

Cena: 26,25 zł
Spis treści:
M. Iwanyszczuk: Wstęp ... 5

Wywiad z dyrektorem szkoły – Panem Jackiem Pietroszkiem ... 7

J. Kazimierczyk, A. Kazimierczyk: Dzieje Zespołu Szkół Rolniczych w latach 1947-2007
Początki szkoły ... 10
Szkoła na tle przemian ... 11
Kadra pedagogiczna ... 17
Społeczność uczniowska ... 19
Warunki materialne i baza dydaktyczna ... 21
Internat ... 24
Gospodarstwo pomocnicze ... 25
Szkoła w środowisku lokalnym ... 26

A. Hubicki: Działalność Rolniczego Centrum Kształcenia Ustawicznego ... 28

H. Pietroszek: Sport szkolny ... 31

Najlepsi wśród dobrych (zest. B. Miezianko, J. Wojewódzka)
Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Rolniczych ... 35
Ogólnopolski Konkurs „Z ekologią na co dzień” ... 35
Olimpiada Ochrony Środowiska ... 37
Konkurs na najlepszą pracę dyplomową – TECHNIK 2000 ... 37
Olimpiada Wiedzy o Produkcji Żywności ... 38
Olimpiada Wiedzy o Żywności ... 38
Olimpiada Młodych Producentów Rolnych ... 38
Zielona Akademia ... 39
Najlepsi uczniowie typowani na studia bez egzaminów ... 39
Stypendyści Prezesa Rady Ministrów ... 40

Zostali w naszej pamięci (opr. B. Miezianko, J. Wojewódzka, D. Głąb)
Zbigniew Miler ... 42
Mieczysław Skuza ... 43
Alicja Gębska-Eljasiewicz ... 44
Konstanty Awłas ... 44
Jerzy Krzewski ... 45
Stefan Flinta ... 46
Eugenia Chomicka ... 47
Iwona Guzek ... 47
Helena Jaskólska ... 48
Stanisław Pańków ... 49
Maria Papiór ... 49
Matura w terminie zerowym – pamięci Artura Bochenka (A. Frej) ... 50

Kiedy zawód staje się pasją
K. Turkiewicz-Suchanowska: Moje belferskie refleksje ... 52
J. Iwanyszczuk: Jak szybko minęło trzydzieści lat ... 53
A. Frej: Lista przebojów 20-lecia, czyli medytacje emerytowanego dyrektora ... 56

Po jednej i po drugiej stronie biurka
H. Pietroszek: „Rolnik” opuściłam tylko na kilka lat ... 69
J. Wojewódzka: „…tutaj zostawiłam cząstkę swojego życia i serca…” ... 70
A. Sobaszek: Mój „Rolnik”... 71
D. Świątek: ,,Rolnik” – miejsce, do którego się wraca ... 72

Lista nauczycieli zatrudnionych w latach 1947-2007 ... 74

Indeks absolwentów
5-letnie i 3,5-letnie Technikum Rolnicze, 5-letnie Liceum Agrobiznesu, 4-letnie Technikum Agrobiznesu ... 79
3-letnie Technikum Mechanizacji Rolnictwa i Technikum Rolnicze po ZSZ ... 89
4 i 5-letnie Technikum Technologii Żywności ... 94
5-letnie Technikum Żywienia i Gospodarstwa Domowego ... 97
3-letnie Technikum Mechanizacji Rolnictwa i Technikum Rolnicze po ZSZ ... 97
3-letnie Technikum Hodowlane ... 103
4-letnie Liceum Techniczne ... 104
4-letnie Liceum Zawodowe ... 105
3-letnie Licea Profilowane ... 106 Zasadnicza Szkoła Mechanizacji Rolnictwa i Rolnicza ... 107
Zasadnicza Szkoła Zawodowa ... 112
Policealne Studium Rolnicze ... 118
ZAOCZNE Zasadnicza Szkoła Hodowlana ... 119
ZAOCZNE 3,5-letnie Technikum Rolnicze i inne ... 122

Aktualna Rada Pedagogiczna Zespołu Szkół Rolniczych ... 134

Galeria zdjęć – z historii szkoły ... 138

Powrót do oferty publikacji

Powrót do góry